6N0919051K
  • Air Pro6N0919051K
  • Air Pro6N0919051K

6N0919051K

ईन्धन पम्प

OE नम्बर:
6N0919051K
१ 19 १ 0 ०60० 1 १ प्रश्न
1H0919651E

MFG नं।:KP-VW-09030
सवारी साधनहरुमा प्रयोग गर्नुहोस्:पासत पोलो शरन

जाँच पठाउनुहोस्

उत्पादन विवरण

6N0919051K

सञ्चालन मोड: बिजुली
अपरेटि Press प्रेशर [बार]: ३यो भागहरु निम्न सवारी साधनहरु फिट हुन्छ
सवारी साधनहरुमा प्रयोग गरिन्छ वर्ष
गोल्फ, PASSAT, पोलो शरन, स्कोडा, AUDI पास्ता 1988-1997, गोल्फ III 1993-1997हट ट्याग: 6N0919051K, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना

उत्पादन ट्याग